Tlumaczenie ustne a koszty uzyskania przychodu

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w obecnym samym języku. Tłumaczenie ustne odbywa się na bieżąco, co oznacza, że określaj nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był słuszny i nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najpopularniejsze jest tłumaczenie konferencyjne, które przypisuje się podczas oficjalnych wystąpień. Często, oficjalne spotkania szkolone są równocześnie na kilkoro języków – w zależności z tego jakim językiem posługują się referenci i słuchacze, bądź w których krajach robi się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie liczą się na tłumaczenia symultaniczne – czyli takie, które uzyskuje się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne – z przekładem czeka się aż prelegent skończy uwaga i ukazuje się ją z służbą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane – gdy podczas wystąpień przekonuje się wypowiedź dla poszczególnej osoby, siedząc blisko niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich przekaz jest odtwarzany na teraz na sali sądowej, a więc świadczy, że konieczny jest status tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie odbywają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i potrzebny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w towarzystwach, które nie tylko podnoszą prestiż, ale jednocześnie oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają wtedy pewność, że kobiety, które działają tłumaczenia, zapewniają wysoki poziom przekładu, a jeszcze dokładność.