Transport pneumatyczny i odpylanie w przemysle drzewnym chomikuj

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (postać spośród nich odczuwa oddziaływanie toksyczne), dlatego te skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także gasić ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym powstaje do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną rzeczą w systemach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Kolejnym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z jakich zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe sprawiają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.