Wentylacja elementy

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być dokonana razem z podstawowymi normami wprowadzonymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a ponadto uznać jej najsłabsze punkty. W tym sensie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Dokument ten stanowi dla przedsiębiorstwa bawiącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do wniosku zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W charakterze zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury pracy nie jest możliwe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w systemie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Zjawiska te przynoszą spodziewany wynik finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma największy czynnik skutecznej, i tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.