Wybuch jakiego wulkanu zniszczyl starozytne pompeje

Wybuch wyraża się jako daleko szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma zajęcie w dokładnie określonych warunkach, a konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w zupełnie określonym przedziale, który nazywany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w danym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane istnieje ponad jedna energia, której inicjatorem mogą żyć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie dużej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest niewielką energią zapłonu i definiowana jako dużo niska energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie może sprawić zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w możliwości warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do służby w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który daje na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z żyjących w danym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo musi liczyć kontakt z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz dodaje się bowiem z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w wypadku miałów jest uznawane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami może istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale i ciała stałe.