Zaburzenia psychiczne referat

Cyklotymia jest przekazywana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane oraz jako stan depresyjny, który jednak ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dużo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może stanowić czynnikiem idącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej badanie jest dodatkowe zazwyczaj w centralnej a trzeciej części życia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i rozwija do szerokiej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do zabiegu leczenia depresji, bowiem podawane leki będą traktowały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką wyrażają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne sprawie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta wciąż pojawia się u osób, które przechodzą na dwubiegunowość. Poza tym wpływ mają też takie elementy jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również również stresujące sytuacje. Również dużo długi wpływ pamiętają też wykształcenie i miejsce, w jakiej występują potencjalnie chorujące osoby.