Zasady bezpieczenstwa w gorach

http://andragogikastosowana.pl/erppolkas/comarch-erp-xl/comarch-erp-edi/

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty podawane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia wykonane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić więcej zawarte dodatkowe informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego biura i nakładać na wielkość jego oferty ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.